Premis atorgats als membres honorífics de l'Acadèmia Catalana de la Música

BRANDING | DISSENY I PRODUCCIÓ

Acadèmia Catalana de la Música

Imatge coorporativa | Premis | Estatuetes

L’Acadèmia Catalana de la Música és ara per ara, el projecte més ambiciós del sector de la música a Catalunya. D’ençà de la seva fundació el 2011 per un col·lectiu de músics professionals, l’Acadèmia ha anat articulant-se amb la voluntat de donar cobertura a les mancances i amb l’objectiu d’aixoplugar no només als professionals del sector, sinó també a la seva activitat creadora, acadèmica, industrial, tècnica i auxiliar.

La tasca de l’Acadèmia consisteix en abordar de forma conjunta els reptes del sector musical i articular solucions de consens per vertebrar-lo.

L’Acadèmia Catalana de la Música aplega bona part del sector de la música de Catalunya: músics amateurs i professionals de tots els gèneres, representants de la indústria, festivals i discogràfiques entre d’altres.

Creació dels premis

S’han elaborat les estatuetes dels premis atorgats als membres honorífics de l’Acadèmia Catalana de la Música tot seguint amb la línia del seu isotip.

Per la creació dels premis s’ha volgut continuar amb la línia minimalista de l’isotip de l’Acadèmia Catalana de la Música.  L’elecció del material del premi ha estat un element clau dins el desenvolupament del projecte, es tracta de fusta, un material orgànic que, per una banda és freqüentment utilitzat en la fabricació d’instruments musicals i per l’altra, amb les pròpies anelles originals d’aquesta matèria prima, evoca les línies d’un pentagrama musical assolint així una connexió total amb l’ambit d’actuació de l’entitat.

Diuen de nosaltres

"Nomès va caldre explicar la idea per veure-la materialitzada. Amb senzillesa i eficiència. Amatents a les nostres necessitats o interessos. Proves sense càrrec, control de la qualitat i els acabats en la producció i entrega a domicili "on time". Un plaer treballar amb OMA."
MANEL MONTAÑÉS | Director General
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA

Ells han confiat en nosaltres

Horari d’atenció:

De dilluns a dijous:
de 9 a 18 h.
Divendres:
de 8 a 15 h.

Contacta amb nosaltres:

973 302 848
Arnald de Solsona, 6
25005 Lleida
hola@agenciaoma.com

Horari d’atenció:

De dilluns a dijous:
de 9 a 18 h.
Divendres:
de 8 a 15 h.

Contacta amb nosaltres: