Avís Legal

Dades de l’empresa

OMA COMUNICA, S.L. 
C.I.F: B25.830.654
Domicili: Agustins, 7 25001 Lleida
Telèfon: 973 302 848
E-mail: hola@agenciaoma.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals que es descriuen en aquest apartat.

Utilizació del Lloc Web

El lloc web és ofert amb finalitats informatives dels serveis oferts per OMA COMUNICA, S.L. , la qual podrà deixar de prestar aquests serveis en aquest lloc web sense prèvia comunicació a l’usuari, la qual cosa no comportarà cap obligació legal amb el mateix o amb tercers.

Vincles a Tercers

En el cas de vincles a llocs de tercers, l’usuari passarà a estar regit per les Condicions Generals/ Avís Legal del nou lloc. OMA COMUNICA, S.L. no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ús de tals llocs.

Exclusió de garanties i respontabilitat:

OMA COMUNICA, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts dels textos publicats, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix, encara que s’intenta en la mesura del possible mantenir la informació actualitzada, OMACOMUNICA, S.L. no pot garantir l’exactitud de la informació que ofereix en aquest lloc web, que pot estar incompleta o contenir errors, hagut de principalment a la ràpida evolució de la normativa de referència.

Drets d’Autor (Propietat intel·lectual i industrial)

Tots els textos i imatges continguts en el lloc web de OMA COMUNICA, S.L. posseeixen drets d’autor i no poden ser reproduïts sense autorització per escrit dels seus propietaris legals.

Privadesa

La informació que els usuaris proporcionin a OMACOMUNICA, S.L. a través dels formularis i/o adreces de correu d’aquest lloc web, s’utilitza per contestar a les seves consultes, procedir a la seva inscripció i remetre’ls informació. Per a més informació sobre el tractament de dades en aquesta Web, consulti la nostra Política de Privadesa.

Legislació

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació a les mateixes, tant OMA COMUNICA, S.L. com els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals que resultin legalment competents.

Modificacions de l’Avís Legal

OMA COMUNICA, S.L. podrà modificar l’apartat Avís legal quan ho consideri pertinent. L’usuari haurà de revisar el seu contingut en cada visita, ja que els mateixos poden ser modificats sense previ avís. Així mateix, comprèn i accepta totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el present document. És de la sencera responsabilitat de l’usuari revisar els termes recollits en aquest apartat.

Drets d’autor

L’ús dels continguts i materials facilitats en l’àmbit del servei que contracta el client està limitat només al client que ho ha adquirit, no estant permès el difondre o compartir els continguts d’aquests serveis.
Els continguts dels serveis i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, posseeixen drets d’autor i no poden ser reproduïts ni compartits sense autorització per escrit dels seus propietaris legals, podent en cas contrari exercitar les accions legals corresponents

Modificació de les presents condicions

OMA COMUNICA, S.L. podrà modificar les presents condicions pel que es recomana la lectura de les mateixes al client en cada procés de compra. Les modificacions no tindran efectes retroactius en les contractacions ja realitzades.

Legislació aplicable

Les presents condicions de contractació es regiràn per la legislació espanyola.

Política de Privadesa

El lloc web https://agenciaoma.com/ és titularitat de OMA COMUNICA, S.L. , amb CIF B18515536 i domicili en Carrer Arnald de Solsona, 6 -baixos- Lleida CP. 25005, Lleida.

D’acord amb la legislació vigent, OMA COMUNICA, S.L. ha inscrit els seus fitxers en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en el RD 1720/ 2007 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la EL 15/99 de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades personals que ens faciliti mitjançant el formulari “contacta”, passaran a formar part dels nostres fitxers amb la finalitat de respondre les qüestions que ens plantegi i posar-se en contacte amb vostè.

Les dades de caràcter personal que ens remeti a través del formulari “inscriu-te” formaran part dels nostres fitxers amb la finalitat de procedir a la seva inscripció en la nostra newsletter, facilitar-li els serveis contractats.

En tots els casos en què ens faciliti les seves dades a través de qualsevol dels formularis o adreces de correu electrònic d’aquesta Web els mateixos seran utilitzats per remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, informació sobre activitats i serveis propis que puguin ser del seu interès, tot la qual cosa accepta expressament amb la remissió del formulari i/ o el correu. Si en algun moment no desitja seguir rebent informació de la nostra empresa, enviï un correu a hola@agenciaoma.com amb l’assumpte “baixa” a l’adreça en la qual vol deixar de rebre els nostres correus promocionals. Les seves dades no seran facilitats a tercers, excepte en els supòsits en què sigui necessari per al compliment de la relació establerta i/o quan estigui previst legalment.

En aquesta Web existeixen enllaços als perfils en xarxes socials en els quals té presència OMACOMUNICA, S.L. Si decideix seguir-nos a través de qualsevol xarxa social en la qual OMA tingui perfil o pàgina, li informem que gestionarem les comunicacions mitjançant les mateixes d’acord amb els termes i condicions de cada xarxa social i que tractarem les seves dades per gestionar la llista de persones interessades en les activitats i notícies de l’Empresa que es facilitin a través de cada xarxa social. Aquesta informació sempre la rebrà a través de la xarxa social en qüestió i mentre sigui seguidor de la OMA COMUNICA, S.L. en la mateixa. Cadascuna d’aquestes xarxes socials compta amb uns termes i condicions propis i són entitats alienes a l’empresa.

OMA COMUNICA, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa per motius d’adaptació a la legislació vigent, o similars, per la qual cosa es recomana a l’usuari d’aquest lloc web la revisió periòdica d’aquest apartat, ja que l’ús del Web per part de l’usuari s’entendrà com a acceptació de la política de privadesa vigent en aquest moment. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, juntament amb fotocòpia de document que acrediti la seva identitat davant el responsable (OMA COMUNICA, S.L. ) en la següent adreça: Carrer Arnald de Solsona, 6 -baixos- Lleida CP. 25005, Lleida.

Horari d'atenció:

De dilluns a dijous de 9 a 18 h.
Divendres de 8 a 15 h.

Juliol i agost:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.